Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Vogezya Web Sitesi Şartları, Koşulları ve Bildirimleri

Son Güncelleme: 11 Mart 2022

 

1. Şartlar

https://www.vogezya.com adresindeki web sitelerine ve mobil cihaz uyarlamalarına, ilgili yazılım uygulamalarına (bazen sadece “uygulama” olarak anılmaktadır), verilere, SMS'lere, API'lere, e-postalara, sohbetli ve telefonlu iletişime, düğmelere, pencere öğelerine ve reklamlara (bu belgede söz konusu öğelerin tümünden “Hizmetler” olarak bahsedilecek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan hizmetler geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı

Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için Vogezya uygulamalarında bulunan bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde "materyal" olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca Vogezya tarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya ünvan devri somnucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız: materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. Vogezya internet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, hizmetlerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya hizmetleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki hizmetleri "aynalamak".

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya Vogezya tarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu hizmetlere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş hizmetleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

3. Hizmetlerin Kullanımı

Hizmetleri kullanımın şartı olarak, Vogezya şirketine sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz, Hesap sahibi iseniz hesap bilgilerinizi koruyacağınızı, hesabınızı denetleyeceğinizi ve hesabınızın sizden başka biri tarafından herhangi bir biçimde kullanımından tamamen kendinizin sorumlu olacağını, bir hesaba kaydolabilmek, Hizmetleri kullanabilmek ve web sitelerimize katkıda bulunabilmek için en az 13 yaşında (bazı yargı bölgelerinde yerel yasalar, daha büyük bir yaş şart koşabilir) olma şartına uygun olduğunuzu, bu Sözleşmeyi yapmaya ve web sitelerimiz dahil olmak üzere Hizmetleri, burada belirtilen şartlar ve koşullara uygun şekilde kullanmaya yasal olarak yetkili olduğunuzu beyan edersiniz. 13 yaşından küçüklerin bilgilerini kasıtlı olarak toplamaz. Sadece kendi kararımıza bağlı olarak herhangi bir kişinin Hizmetlere erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle (bu Sözleşmeyi ihlal dahil, ancak bununla sınırlı kalmamak üzere) reddetme hakkımız saklıdır. Üçüncü taraflarla İçerik paylaşımına olanak sağlayan ürünlerimiz veya hizmetlerimiz dahil olmak üzere Hizmetleri kullanmakla, Vogezya Şirketi ile paylaştığınız bilgilerden dolayı sadece sizin sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. Hizmetlere sadece Hizmetlerce sağlanan işlevleri kullanarak tasarlanan amaçlarına uygun şekilde ve bu Sözleşmede izin verildiği biçimde erişebilirsiniz.

4. Feragatname

Vogezya internet sitesinde yer alan hizmetler bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. Vogezya, herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.

Ayrıca, Vogezya, web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu hizmetlerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

5. Sınırlamalar

Vogezya veya tedarikçileri; hiçbir koşulda Vogezya internet sitesinde bulunan hizmetlerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri ve/veya kar zararı ve/veya iş kesintisinden, Vogezya veya Vogezya yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

6. Materyallerin doğruluğu

Vogezya uygulamalarında görünen hizmetler teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. Vogezya, uygulamalarındaki hizmetlerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. Vogezya, uygulamalarında bulunan hizmetlerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak Vogezya hizmetleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

7. Bağlantılar

Vogezya, uygulamalarına bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Vogezya tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

8. Değişiklikler

Vogezya, bu hizmet şartlarını uygulamaları için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

9. Geçerli Yasa

Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir.

Vogezya